Skip links

Výhody

Bezpečnosť pracovno-právnej dokumentácie (záloha), všetky dokumenty na jednom mieste podľa Zákonníka práce.
Interné dokumenty v poriadku (aj v prípade ISO auditu).
Zamestnanec pozná svoje miesto vo firme, kompetencie jednotlivých úrovní riadenia, efektívnejšie plánovanie rozvoja zamestnancov, nástroj pri organizačných zmenách v spoločnosti, pri uchádzaní sa o nové projekty (využiteľnosť pre obchod).
Popis práce ako súčasť pracovno-právnej dokumentácie – „viem prečo som tu a čo robím“, výhoda pri výberovom procese, zlučovanie tímov a identifikácia prieniku činností jednotlivých oddelení…
Mať správnych ľudí, na správnom mieste a v správny čas, kompletná ponuka výberu až po adaptáciu zamestnanca.